Den hvite sorg

Den hvite sorg

"Ensomhet er det tydeligste signalet på at det grunnleggende behovet for å være i nær relasjon ikke er imøtekommet. Men hvis en aldri har erfart slike opplevelseskvaliteter, savner man noe man ikke...

Les mer